Informace pro strávníky

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny č. 1821235389/0800 v ČS, je možné platit sporožirovým účtem nebo jiným bankovním účtem. K úhradě stravného je nutné vyřídit svolení k inkasu. Stravné je možné platit také hotově, vždy do 12. dne v daném měsíci. Organizace a firmy platí stravné fakturou.

Ceny obědů:

Od 1. 4. 2017 se zvyšuje cena stravného o 2,- Kč na 1 oběd,

 • 7 – 10 let / 20,- Kč
 • 11 – 14 let / 23,- Kč
 • 15 a více let / 25,- Kč
 • pro veřejnost bude oběd do jídlonosičů i přímo v jídelně na talíři v ceně 57,- Kč

  Případné dotazy ke stravování podá ved. školní jídelny p. D. Jůzová - telefon 734 261 765

  Placení stravného:

  Stravné se platí bezhotovostně ze sporožirového účtu nebo jiným bankovním účtem. Stravné je možné platit také hotově, vždy do 12 dne v daném měsíci. Organizace a firmy platí stravné fakturou.

  • Číslo sběrného účtu pro souhlas k inkasu ze sporožirového účtu - 0100260651/0800
  • Číslo účtu u ČS pro souhlas k inkasu z ostatních bankovních subjektů - 1821235389/0800

  Objednávky a odhlášky

  Příjem odhlášek a přihlášek 7.00 – 13.00 hod. Oběd na následující den se musí odhlásit, nebo přihlásit DEN PŘEDEM do 13.00 hod. Nemoc je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

  Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

  Výdej obědů v Hlubočkách Vsi

  • 12.00 – 13.30 hod.
  • 10.30 – 11.15 hod. - do jídlonosičů pro veřejnost
  • 11.30 – 12.00 hod – výdej obědů pro veřejnost na talíř

  Výdej obědů je na stravovací průkazky, které obdrží strávníci v kanceláři ŠJ. Tyto stravovací průkazky platí po dobu školního roku.  Při ztrátě průkazky se musí dítě přihlásit v kanceláři ŠJ, kde obdrží novou průkazku.

  Výdej obědů v Mariánském Údolí

  • 12.00 – 13.30 hod.
  • 10.50 – 11.20 hod. - do jídlonosičů pro veřejnost

  Obědy ve školní jídelně – výdejně vydává paní Marcela Grivalská a paní Jana Niklasová

  Výdej obědů v Hlubočkách Dukla

  • 12.00 – 13.30 hod.
  • 10.40 – 11.20 hod. - do jídlonosičů pro veřejnost

  Obědy ve školní jídelně – výdejně vydává paní Ilona Poláchová